Position: Head of the Department of Scientific Research on Intellectual Property and Innovation Marketing of the Bast Crops Institute (ILK) of the National Academy of Agrarian Sciences (NAAS) of Ukraine, Ph.D., senior researcher. From 2004 to the present - employee of the Institute of Bast Crops, NAAS of Ukraine. At various times, he worked in the positions of junior, scientific and senior researcher in the departments of cleaning mechanization and technology for processing and cleaning mechanization, and since 2011 in the department of intellectual property research and innovation marketing. During his time in the engineering departments, he co-authored 6 patents for inventions and co-authored more than 30 scientific articles on the collection and processing of bast crops. In March 2011, Primakov O.A. defended his dissertation work on the topic “Justification of the technological process and parameters of technical means for collecting cannabis stalks” and received the degree of candidate of technical sciences in the specialty 05.05.11 “Machines and means of mechanization of agricultural production”. In 2015, Primakov A.A. given the academic title of senior researcher in the same specialty. Since 2014, he is the head of the department of research on intellectual property and marketing innovation (NIVISMI) ILK NAAS Ukraine. Work Primakova OA includes marketing and economic research of the hemp industry; in addition, he is engaged in searching for new consumers of products, studying the needs of farms for seeds, and processing orders for relevant scientific and industrial products. He analyzes the market conditions of the cannabis legal market and industrial hemp, compiles analytical materials on various topics of modern cannabisation, develops business plans and investment proposals for the creation of new production capacities, participates in organizing and conducting scientific seminars, round tables and exhibitions, is engaged in teaching activities. Working in the department of NISISMI ILK NAAS of Ukraine, continues to engage in research on the technology of collecting bast crops, is a co-performer of the thematic plan in the department of engineering research. During his work in the department NISMIS Primakov O.A. written about 25 scientific information publications in specialized journals.

Тіхосова Ганна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету. Тіхосова Г.А. працює над проблемами розробки ресурсозберігаючих технологій первинної переробки натуральних волокон та дослідженням впливу різних технологічних факторів на фізико-механічні властивості натуральних волокон, що цілком пов’язано з науковою тематикою кафедри. Останнім часом вона займається перспективним напрямком наукової роботи, а саме: розробкою технології первинної переробки соломи ненаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів. Протягом 2016 року приймала активну участь у сумісній з Інститутом лубяних культур НААН України (Глухів) науково-дослідній роботі з розроблення технології одеражння целюлози для банкнотного паперу зі стебел конопель. Тіхосова Г.А. є учасником багатьох українських та міжнародних наукових конференцій. У її творчому доробку понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 9 навчальних посібників та підручників (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальних посібника, які рекомендовані до видання Вченою радою ХНТУ, 4 монографії та 10 патентів. На даний час вона є керівником двох аспірантів і консультантом одного докторанта. Під керівництвом Ганни Анатолівни було захищено п’ять кандидатських дисертацій. Тіхосова Ганна Анатолівна є членом спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». Також вона є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості при департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації. За вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена Почесною Грамотою Кабміну України ( № 27292 від 18.08.2017 р.); за вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки була нагороджена Почесною Грамотою МН України ( № 134626); за плідну працю, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і наукових сферах та з нагоди Дня науки нагороджена Почесною Грамотою Херсонської ОДА ( № 166-ОС від 08.05.2013 р.) і чисельними грамотами ХНТУ.

Завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
З 1989 року по теперішній час – завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації. Спочатку кафедра мала назву «Первинної обробки луб’яних волокон», а у 2011 році – кафедра «Переробки, стандартизації та сертифікації сировини».
За час роботи у Херсонському національному технічному університеті під керівництвом Чурсіної Л.А. захищено 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. В Херсонському національному технічному університеті створена наукова школа з розробки інноваційних технологій з переробки льону-довгунця, льону олійного та технічних конопель. Чурсіною Л.А. у співавторстві зі здобувачами опубліковано більше ніж 350 наукових праць, ____ патентів. Визначні роботи опубліковані у провідних фахових виданнях України та у наукових ви данях, що входять науковометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ. Під керівництвом Чурсіної Л.А. розроблені інноваційні технології одержання конопляних волокон різного функціонального призначення.

 

 
  • Primakov Oleg Arkadievich

  • Тіхосова Ганна Анатоліївна

  • Чурсіна Людмила Андріївна

  • Игнатюк Александр Леонидович

 

О нас

Площадка Hemp Consulting – лидер на конопляном рынке консалтинга (селекция, семеноводство, выращивание, переработка, выведение новых продуктов на внутренний и международные рынки, продажи сырья, а также готовых изделий).

Обладая 15-ти летним опытом участия в ключевых для рынка проектах и широким спектром оказываемых консультационных услуг, мы предлагаем нашим клиентам/партнерам лучшие на рынке условия сотрудничества.

На протяжении всего периода деятельности Hemp Consulting, команда специалистов высочайшей квалификации демонстрирует блестящие результаты в области оказания всего спектра аналитических/консалтинговых/маркетинговых услуг, связанных с функционированием, а также развитием современного рынка коноплеводства. Реализованные нами проекты в Украине, Казахстане, Литве, Российской Федерации говорят сами за себя.

Несомненным преимуществом Hemp Consulting является доскональное знание рынка, постоянно совершенствующиеся знания и практический опыт реализации десятков успешных проектов. Совершенное владение материалом гарантирует максимально качественный результат, экономическую обоснованность и успешность в реализации подготавливаемых нами проектов.

Наши партнеры – сельскохозяйственные производители, переработчики, представители различных рынков продаж сырья и готовой продукции, инвесторы – доверяют нам разработку и реализацию совместных проектов в сфере современного коноплеводства. Они уверены в том, что специалисты Hemp Consulting предоставят заинтересованной стороне максимально полную информацию, на основании которой будет определено эффективные решения, предоставлена возможность сопровождения и участия в успешной деятельности любого проекта, связанного с коноплеводством Украины либо зарубежных государств. Именно поэтому наши клиенты/партнеры не тратят ресурсы на непрофильные для себя направления деятельность, а доверяют профессионалам отрасли, работающим в рамках проекта Hemp Consulting.